Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 7 Hässelby Gård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 7 Hässelby Gård N 1536 27,4% 34,1% 19,9% 18,6% 6,0% 49,6% 50,4% 16,7%  
Summa 1536 27,4% 34,1% 19,9% 18,6% 6,0% 49,6% 50,4% 16,7%

http://www.val.se