Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 8 Hässelby Gård C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 8 Hässelby Gård C 1470 25,9% 35,9% 19,2% 19,0% 6,8% 48,4% 51,6% 17,0%  
Summa 1470 25,9% 35,9% 19,2% 19,0% 6,8% 48,4% 51,6% 17,0%

http://www.val.se