Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 9 Hässelby Gård V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1209 22,3% 39,1% 22,4% 16,1% 6,7% 50,0% 50,0% 12,4%  
Summa 1209 22,3% 39,1% 22,4% 16,1% 6,7% 50,0% 50,0% 12,4%

http://www.val.se