Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 11 Hässelby Villastad VSV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 11 Hässelby Villastad VSV 1265 14,5% 34,7% 26,3% 24,4% 9,1% 47,8% 52,2% 3,5%  
Summa 1265 14,5% 34,7% 26,3% 24,4% 9,1% 47,8% 52,2% 3,5%

http://www.val.se