Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 12 Hässelby Villastad SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 12 Hässelby Villastad SÖ 1366 13,0% 38,1% 27,2% 21,7% 9,3% 50,7% 49,3% 5,6%  
Summa 1366 13,0% 38,1% 27,2% 21,7% 9,3% 50,7% 49,3% 5,6%

http://www.val.se