Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 13 Hässelby Villastad C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 13 Hässelby Villastad C 1268 22,6% 36,2% 27,2% 14,0% 8,6% 47,1% 52,9% 4,3%  
Summa 1268 22,6% 36,2% 27,2% 14,0% 8,6% 47,1% 52,9% 4,3%

http://www.val.se