Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 16 Backlura S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 16 Backlura S 1420 13,9% 43,0% 25,4% 17,7% 7,1% 50,0% 50,0% 5,3%  
Summa 1420 13,9% 43,0% 25,4% 17,7% 7,1% 50,0% 50,0% 5,3%

http://www.val.se