Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 17 Hässelby Villastad Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 17 Hässelby Villastad Ö 841 14,3% 35,4% 24,4% 25,9% 8,7% 49,5% 50,5% 3,2%  
Summa 841 14,3% 35,4% 24,4% 25,9% 8,7% 49,5% 50,5% 3,2%

http://www.val.se