Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hässelby 19 Hässelby Villastad S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 19 Hässelby Villastad S 760 11,4% 37,1% 28,2% 23,3% 7,6% 50,4% 49,6% 3,9%  
Summa 760 11,4% 37,1% 28,2% 23,3% 7,6% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se