Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Hägersten 26 Hägersten V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 26 Hägersten V 1103 16,9% 39,3% 27,7% 16,2% 9,2% 49,8% 50,2% 4,0%  
Summa 1103 16,9% 39,3% 27,7% 16,2% 9,2% 49,8% 50,2% 4,0%

http://www.val.se