Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 1 Sundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 1 Sundby 1698 16,8% 47,1% 21,4% 14,7% 6,7% 54,4% 45,6% 12,1%  
Summa 1698 16,8% 47,1% 21,4% 14,7% 6,7% 54,4% 45,6% 12,1%

http://www.val.se