Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 6 Solhem N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 6 Solhem N 1181 20,2% 32,5% 26,4% 20,9% 9,4% 49,4% 50,6% 8,0%  
Summa 1181 20,2% 32,5% 26,4% 20,9% 9,4% 49,4% 50,6% 8,0%

http://www.val.se