Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 8 Bromsten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 8 Bromsten Ö 1428 21,2% 38,4% 25,1% 15,2% 7,8% 48,2% 51,8% 11,6%  
Summa 1428 21,2% 38,4% 25,1% 15,2% 7,8% 48,2% 51,8% 11,6%

http://www.val.se