Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 9 Bromsten S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 9 Bromsten S 1623 15,4% 39,3% 22,1% 23,2% 7,0% 46,3% 53,7% 10,2%  
Summa 1623 15,4% 39,3% 22,1% 23,2% 7,0% 46,3% 53,7% 10,2%

http://www.val.se