Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 11 Tensta NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 11 Tensta NV 1175 23,2% 34,6% 23,1% 19,1% 6,1% 48,7% 51,3% 17,6%  
Summa 1175 23,2% 34,6% 23,1% 19,1% 6,1% 48,7% 51,3% 17,6%

http://www.val.se