Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 12 Tensta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 12 Tensta N 1168 24,1% 38,4% 21,1% 16,4% 8,6% 50,8% 49,2% 21,7%  
Summa 1168 24,1% 38,4% 21,1% 16,4% 8,6% 50,8% 49,2% 21,7%

http://www.val.se