Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 13 Tensta mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 13 Tensta mellersta 1178 28,6% 41,4% 17,1% 12,8% 11,0% 48,9% 51,1% 21,1%  
Summa 1178 28,6% 41,4% 17,1% 12,8% 11,0% 48,9% 51,1% 21,1%

http://www.val.se