Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 14 Tensta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 14 Tensta S 1333 27,1% 40,7% 21,3% 10,9% 11,0% 48,3% 51,7% 22,6%  
Summa 1333 27,1% 40,7% 21,3% 10,9% 11,0% 48,3% 51,7% 22,6%

http://www.val.se