Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 15 Tensta NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 15 Tensta NÖ 1252 24,2% 41,9% 21,6% 12,3% 9,1% 50,2% 49,8% 22,6%  
Summa 1252 24,2% 41,9% 21,6% 12,3% 9,1% 50,2% 49,8% 22,6%

http://www.val.se