Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 16 Tensta Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 16 Tensta Ö 1245 25,2% 41,5% 21,1% 12,1% 8,9% 49,6% 50,4% 22,2%  
Summa 1245 25,2% 41,5% 21,1% 12,1% 8,9% 49,6% 50,4% 22,2%

http://www.val.se