Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 17 Rinkeby NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 17 Rinkeby NV 1289 25,9% 39,2% 23,1% 11,8% 7,1% 49,6% 50,4% 26,7%  
Summa 1289 25,9% 39,2% 23,1% 11,8% 7,1% 49,6% 50,4% 26,7%

http://www.val.se