Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 19 Rinkeby SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 19 Rinkeby SV 1157 26,4% 39,7% 22,5% 11,5% 9,6% 52,1% 47,9% 19,9%  
Summa 1157 26,4% 39,7% 22,5% 11,5% 9,6% 52,1% 47,9% 19,9%

http://www.val.se