Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 20 Rinkeby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 20 Rinkeby N 1152 23,3% 43,3% 20,8% 12,6% 8,5% 49,0% 51,0% 24,2%  
Summa 1152 23,3% 43,3% 20,8% 12,6% 8,5% 49,0% 51,0% 24,2%

http://www.val.se