Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 21 Rinkeby C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 21 Rinkeby C 1226 24,6% 39,2% 21,0% 15,2% 7,5% 49,6% 50,4% 26,4%  
Summa 1226 24,6% 39,2% 21,0% 15,2% 7,5% 49,6% 50,4% 26,4%

http://www.val.se