Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 22 Rinkeby NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 22 Rinkeby NÖ 1078 21,1% 47,8% 22,2% 9,0% 3,8% 57,3% 42,7% 47,4%  
Summa 1078 21,1% 47,8% 22,2% 9,0% 3,8% 57,3% 42,7% 47,4%

http://www.val.se