Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 23 Rinkeby SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 23 Rinkeby SÖ 1134 25,0% 45,9% 19,3% 9,8% 8,5% 53,2% 46,8% 24,3%  
Summa 1134 25,0% 45,9% 19,3% 9,8% 8,5% 53,2% 46,8% 24,3%

http://www.val.se