Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 25 Tensta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 25 Tensta SV 1330 30,0% 39,2% 17,8% 12,9% 8,6% 50,1% 49,9% 21,5%  
Summa 1330 30,0% 39,2% 17,8% 12,9% 8,6% 50,1% 49,9% 21,5%

http://www.val.se