Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 26 Spånga torg-Lunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 26 Spånga torg-Lunda 1272 22,9% 29,9% 18,6% 28,6% 4,5% 45,7% 54,3% 7,3%  
Summa 1272 22,9% 29,9% 18,6% 28,6% 4,5% 45,7% 54,3% 7,3%

http://www.val.se