Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Spånga 27 Rinkeby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Spånga 27 Rinkeby mellersta 1129 26,4% 44,3% 19,4% 9,9% 8,6% 50,8% 49,2% 24,3%  
Summa 1129 26,4% 44,3% 19,4% 9,9% 8,6% 50,8% 49,2% 24,3%

http://www.val.se