Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 3 Akalla N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 3 Akalla N 1294 22,5% 32,2% 28,4% 16,8% 5,3% 50,7% 49,3% 16,2%  
Summa 1294 22,5% 32,2% 28,4% 16,8% 5,3% 50,7% 49,3% 16,2%

http://www.val.se