Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 4 Akalla V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 4 Akalla V 1215 18,8% 26,0% 33,3% 21,8% 7,9% 50,3% 49,7% 11,4%  
Summa 1215 18,8% 26,0% 33,3% 21,8% 7,9% 50,3% 49,7% 11,4%

http://www.val.se