Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 5 Akalla S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 5 Akalla S 1064 18,6% 34,7% 30,1% 16,6% 4,8% 48,4% 51,6% 13,3%  
Summa 1064 18,6% 34,7% 30,1% 16,6% 4,8% 48,4% 51,6% 13,3%

http://www.val.se