Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 6 Husby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 6 Husby N 1431 19,3% 31,7% 28,2% 20,8% 4,5% 50,2% 49,8% 18,3%  
Summa 1431 19,3% 31,7% 28,2% 20,8% 4,5% 50,2% 49,8% 18,3%

http://www.val.se