Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 7 Husby SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 7 Husby SV 1506 29,2% 42,0% 19,1% 9,7% 7,2% 54,5% 45,5% 29,1%  
Summa 1506 29,2% 42,0% 19,1% 9,7% 7,2% 54,5% 45,5% 29,1%

http://www.val.se