Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 10 Husby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 10 Husby Ö 1379 28,4% 40,5% 20,7% 10,4% 8,5% 50,6% 49,4% 18,4%  
Summa 1379 28,4% 40,5% 20,7% 10,4% 8,5% 50,6% 49,4% 18,4%

http://www.val.se