Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 12 Kastrupgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 12 Kastrupgatan mm 1516 24,5% 32,8% 26,4% 16,4% 5,5% 52,3% 47,7% 9,2%  
Summa 1516 24,5% 32,8% 26,4% 16,4% 5,5% 52,3% 47,7% 9,2%

http://www.val.se