Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 13 Kista C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 13 Kista C 1294 21,6% 31,3% 28,5% 18,5% 6,3% 50,4% 49,6% 12,1%  
Summa 1294 21,6% 31,3% 28,5% 18,5% 6,3% 50,4% 49,6% 12,1%

http://www.val.se