Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Kista 17 Ringstedgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 17 Ringstedgatan mm 1104 28,9% 31,7% 28,7% 10,7% 9,4% 51,6% 48,4% 15,5%  
Summa 1104 28,9% 31,7% 28,7% 10,7% 9,4% 51,6% 48,4% 15,5%

http://www.val.se