Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 6 1362 22,5% 40,7% 20,8% 16,1% 7,7% 52,4% 47,6% 13,1%  
Summa 1362 22,5% 40,7% 20,8% 16,1% 7,7% 52,4% 47,6% 13,1%

http://www.val.se