Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Södertälje 43

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 43 1702 14,5% 37,3% 21,5% 26,7% 7,8% 49,2% 50,8% 6,2%  
Summa 1702 14,5% 37,3% 21,5% 26,7% 7,8% 49,2% 50,8% 6,2%

http://www.val.se