Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 2 Ritorp - Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
2 Ritorp - Ulriksdal 670 25,1% 35,4% 19,7% 19,9% 6,7% 50,1% 49,9% 11,9%  
Summa 670 25,1% 35,4% 19,7% 19,9% 6,7% 50,1% 49,9% 11,9%

http://www.val.se