Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 3 Kungshamra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Kungshamra 1365 82,1% 17,1% 0,7% 0,1% 9,1% 55,4% 44,6% 41,4%  
Summa 1365 82,1% 17,1% 0,7% 0,1% 9,1% 55,4% 44,6% 41,4%

http://www.val.se