Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 4 Bergshamra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
4 Bergshamra Ö 1597 16,2% 35,2% 23,1% 25,5% 5,6% 45,0% 55,0% 7,3%  
Summa 1597 16,2% 35,2% 23,1% 25,5% 5,6% 45,0% 55,0% 7,3%

http://www.val.se