Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 6 Huvudsta NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Huvudsta NO 1694 20,1% 42,5% 18,1% 19,4% 3,7% 49,2% 50,8% 8,9%  
Summa 1694 20,1% 42,5% 18,1% 19,4% 3,7% 49,2% 50,8% 8,9%

http://www.val.se