Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 7 Huvudsta SO - Västra Skogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Huvudsta SO - Västra Skogen 1309 13,9% 31,6% 21,9% 32,5% 3,4% 46,6% 53,4% 6,5%  
Summa 1309 13,9% 31,6% 21,9% 32,5% 3,4% 46,6% 53,4% 6,5%

http://www.val.se