Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 8 Huvudsta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Huvudsta S 1587 15,4% 28,3% 21,6% 34,7% 3,8% 47,1% 52,9% 8,4%  
Summa 1587 15,4% 28,3% 21,6% 34,7% 3,8% 47,1% 52,9% 8,4%

http://www.val.se