Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 11 Huvudsta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Huvudsta V 1373 18,8% 34,8% 21,4% 25,0% 4,7% 47,8% 52,2% 7,1%  
Summa 1373 18,8% 34,8% 21,4% 25,0% 4,7% 47,8% 52,2% 7,1%

http://www.val.se