Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 29 Frösunda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Frösunda N 1887 18,4% 49,9% 19,8% 11,8% 3,2% 51,0% 49,0% 8,7%  
Summa 1887 18,4% 49,9% 19,8% 11,8% 3,2% 51,0% 49,0% 8,7%

http://www.val.se