Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 31 Frösunda Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Frösunda Centrum 1904 14,3% 50,7% 20,0% 15,0% 3,2% 50,1% 49,9% 7,3%  
Summa 1904 14,3% 50,7% 20,0% 15,0% 3,2% 50,1% 49,9% 7,3%

http://www.val.se