Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 32 Bergshamra N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Bergshamra N 1249 18,7% 28,3% 19,4% 33,6% 4,2% 43,6% 56,4% 8,7%  
Summa 1249 18,7% 28,3% 19,4% 33,6% 4,2% 43,6% 56,4% 8,7%

http://www.val.se